Witamy w JTBS!

Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jarosławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000069724 o kapitale zakładowym 3 658 500,00 złotych ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Jarosław.

Dane kontaktowe

37 – 500 Jarosław – ul. Ks. Jakuba Makary 1 klatka „D” (budynek z Miejską Biblioteką Publiczną) . telefony:

biuro – 016 621 52 53

Prezes – 604 451 128, 535 105 253

e-mail: biuro.jtbs@gmail.com

LOKALE UŻYTKOWE – Do Sprzedaży:

Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. sprzeda dwa samodzielne lokale użytkowe wraz z udziałem w częściach nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali na ul. Skarbowskiego 10 (za parkiem)

LOKAL Nr 1 – 37-500 Jarosław ul. Skarbowskiego 10. Lokal oznaczony jako „D” – 62,50 m² (6250/386060). Cena 208 333,33 zł netto (256 250,00 zł brutto).

Budynek z lokalem usytuowany jest na działce nr 3648/1, obręb 4 w Jarosławiu.

Nieruchomość posiada zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy im. Kazimierza Skarbowskiego.

Lokal „D” widnieje w księdze wieczystej KW Nr PR1J/00104557/2. Wyodrębnienie lokalu z w/w KW i założenie dla niego odrębnej KW nastąpi po podpisaniu aktu notarialnego przeniesienia własności z nowym właścicielem.

LOKAL Nr 2 – 37-500 Jarosław ul. Skarbowskiego 10. Lokal oznaczony jako „E” – 81,20 m² (8120/386060). Cena 270 666,67 zł netto (332 920,00 zł brutto).

Budynek z lokalem usytuowany jest na działce nr 3648/1, obręb 4 w Jarosławiu. Nieruchomość posiada zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy im. Kazimierza Skarbowskiego.

Lokal „E” widnieje w księdze wieczystej KW Nr PR1J/00104557/2. Wyodrębnienie lokalu z w/w KW i założenie dla niego odrębnej KW nastąpi po podpisaniu aktu notarialnego przeniesienia własności z nowym właścicielem.

 1. Nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na kupującego wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością lokalu, w tym obowiązek ponoszenia kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości.

 2. Cena obejmuje cenę lokalu wraz z udziałem w częściach nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 3. Cena udziału w częściach nieruchomości wspólnej, zawarta jest w cenie nieruchomości.

 4. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j. z dnia 2017.12.07).

 5. Lokale można oglądać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach od 9.00 do 14.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 535 105 253, 604 451 128 lub 16 621 52 53 (Prezes Zarządu Spółki) oraz w innym terminie po indywidualnym uzgodnieniu terminu.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed ustalonym terminem zawarcia umowy sprzedaży (liczy się data wpływu środków na konto Spółki). W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe muszą znajdować się na rachunku bankowym Spółki.

INNE INFORMACJE

 1. Wszelkie koszty i opłaty (w tym koszty notarialne) związane z zawarciem umowy oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (np. wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków, odpis z KW itp.), ponosi nabywca.

 2. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 535 105 253, 604 451 128 lub 16 621 52 53 (Prezes Zarządu Spółki Kazimierz Piotrowicz) oraz w siedzibie Spółki w Jarosławiu ul. Ks. J. Makary 1.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA

37-500 Jarosław , ul. Skarbowskiego (projektowany nr 10).

Inwestycja realizowana jest na części nieruchomości położonej w Jarosławiu, obręb 4, o powierzchni 0,4307 ha na działce 3648/1. Właścicielem przedmiotowych nieruchomości jest Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Jarosławiu.

Budujemy jeden budynek mieszkalny 6-cio klatkowy który będzie posiadał 4 kondygnacje nadziemne. W Budynku wydzielono 57 lokali mieszkalnych, przy czym ostateczna liczba lokali może ulec zmianie w następstwie jednostkowych przypadków połączenia lub podziału lokali w toku ich sprzedaży. Na parterze zamiast 12 mieszkań przewidziano lokale użytkowe z przeznaczeniem na usługi.

Osoby zainteresowane w siedzibie JTBS mają możliwość zapoznania się z:

 1. aktualnym stanem ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości;

 2. kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;

 3. kopią pozwolenia na budowę;

 4. sprawozdaniem finansowym Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. za ostatnie dwa lata;

 5. projektem architektoniczno-budowlanym.

Obowiązujące ceny za mkw: 3400 zł za III piętro oraz 3500 zł za I i II piętro.

Liczba kondygnacji

1 kondygnacja podziemna – piwnice,

4 kondygnacje naziemne – parter – lokale użytkowe + 3 piętra mieszkalne,

Standard :

POSADOWIENIE – na ławach i stropach fundamentowych.

KONSTRUKCJA – murowana z pustaków ceramicznych o minimalnej wytrzymałości 15 MPa i grubości 30 cm w poziomie parteru oraz 25 cm I, II, III piętro, z drewnianą konstrukcją więźby dachowej i pokryciem dachu z blachodachówki;

DACH – niewentylowany dwuspadowy z blachodachówki.

ŚCIANY:

 • ściany zewnętrzne – o wskaźniku przenikalności cieplnej wynoszącego 0,23 i niższej. Murowane z pustaków ceramicznych o minimalnej wytrzymałości 15 MPa i grubości 30 cm w poziomie parteru oraz 25 cm I, II, III piętro, tynk zewnętrzny cienkowarstwowy mineralny ułożony na styropianie fazowanym gr. 12 – 15 cm i pomalowany farbą fasadową silikonową, tynk cokołu żywiczny.

 • ściany międzylokalowe – murowane z pustaków ceramicznych gr. ok 25 cm;

 • ściany działowe wewnątrzmieszkaniowe – z płytek z betonu komórkowego grubości ok. 12 cm;

 • tynki wewnętrzne gipsowe;

DRZWI WEJŚCIOWE do budynku – z profili aluminiowych z zamkiem elektromagnetycznym zintegrowany z instalacją domofonową i samozamykacz,
do mieszkań – stalowe wzmocnione antywłamaniowe, jednoskrzydłowe, z atestem klasy C, wypełnione pianką, wełną, wyposażone w jeden zamek wielopunktowy, z odbojami
do pomieszczeń technicznych oraz gospodarczych wg wymogów ppoż.

DRZWI WEWNĘTRZNE w mieszkaniach – otwory przygotowane do montażu ościeżnic i drzwi.

OKNA – PCV o współczynniku przenikania ciepła (czyli dla całego okna) Uw ≤ 1,1 W/(m2·K). Od wewnątrz kolor biały od zewnątrz kolor wkomponowany do kolorystyki elewacji i dachu – antracyt / grafit .

PARAPETY:

 • parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

 • Wewnętrzne z aglomarmuru.

INSTALACJE:

 • rozprowadzenie wszystkich instalacji bez ich zakończenia odpowiednią armaturą sanitarną bądź elektryczną;

 • osprzęt elektryczny w średnim standardzie krajowym (inwestor nie dostarcza osprzętu oświetleniowego do lokali mieszkalnych, zakończenie instalacji oświetleniowej lokalowej kostkami rozdzielczymi i hakami do zawieszenia osprzętu).

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

 • grzejniki płytowe;

 • w łazienkach – grzejniki drabinkowe;

 • do każdego mieszkania licznik ciepła z możliwością zdalnego odczytu;

 • rury instalacji co : piony i poziomy rury stalowe bez szwu, w mieszkaniach rury z tworzywa sztucznego PEX/AL/PEX .

INSTALACJA Gazowa – doprowadzona tylko do pomieszczenia kotłowni.

INSTALACJA Solarna – 32 sztuki kolektorów wspomagającą kotłownię do grzania wody.

INSTALACJA WODNA:

 • instalacja lokalowa z tworzywa sztucznego (16 mm , 20 mm , 25 mm , 32 mm i 40 mm )

 • wodomierze .

INSTALACJA KANALIZACYJNA – piony i podejścia z tworzywa sztucznego, zaślepione trójniki na pionach kanalizacyjnych.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

 • wykonawca nie dostarcza osprzętu oświetleniowego do lokali mieszkalnych,

 • zakończenie instalacji oświetleniowej lokalowej kostkami rozdzielczymi i hakami do zawieszenia osprzętu;

INSTALACJE TELETECHNICZNE:

 • instalacja RTV wraz z anteną zbiorczą;

 • instalacja telefoniczna;

 • instalacja internetowa;

 • instalacja systemu domofonowego;

 • instalacja dzwonkowa.

BALKONY:

 • powierzchnie balkonów niewykończone;

 • balustrady stalowe malowane proszkowo, ścianki oszklone z poliwęglanu

 • wszystkie elementy stalowe powlekane lub malowane proszkowo.

POSADZKI w mieszkaniach – warstwy wyrównawcze cementowe zatarte na ostro.

w pomieszczeniach gospodarczych – posadzka cementowa. Biegi i spoczniki klatek schodowych, korytarze, pomieszczenia ogólnodostępne w piwnicy, pomieszczenie
z wodomierzem, kotłownia
– płytki gresowe odpowiednie do miejsca stosowania, nie powodujące niebezpieczeństwa poślizgu. Loggie i balkony – warstwy wyrównawcze cementowe przygotowane do położenia płytek, warstwa wyrównawcza ułożona na systemowej izolacji przeciw-wodnej dla balkonów.

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ:

 • około 276 cm (2,74 – 2,78).

Zapewnione bezpłatne miejsce postojowe

Określenie powierzchni i układu pomieszczeń w zakładce – Nowa inwestycja – Rezerwacje