Kaucja

  • Najemca do dwóch miesięcy przed planowanym terminem oddania budynku zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 6-krotnego czynszu.
  • Kaucja podlega waloryzacji oraz jest zwrotna gdy najemca zwalnia lokal mieszkalny i przekazuje go do dyspozycji JTBS.