Minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań

Minimalną powierzchnię użytkową, jaką powinno posiadać oddawane w najem mieszkanie, w zależności od liczby mających zamieszkać w nim osób, przedstawia poniższa tabela.

Liczba osób w gospodarstwie domowymMinimalna powierzchnia użytkowa mieszkania w m²
125
232
344
452
563
6 i więcej69